biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

800×600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}


ZARZĄDZENIE Nr 77/2011

 

Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

 

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
z a r z ą d z a m, co następuje :
 
§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych                                      o kwotę 81 751 zł

w tym :                                                                                                                    

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                 o kwotę 52 151zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                            o kwotę 52 151zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 52 151zł

 

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                         o kwotę 29 600 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność                                                            o kwotę 29 600 zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 29 600 zł

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych                                      o kwotę 81 751 zł

w tym:

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                 o kwotę 52 151zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                             o kwotę 52 151zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 52 151zł

 

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                         o kwotę 29 600 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe                                                                            o kwotę 29 600 zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 29 600 zł

 

3. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 1załączona do niniejszej zarządzenia   

Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 załączona
do niniejszej zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011r.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki