biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

800×600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

ZARZĄDZENIE Nr 79/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 22 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych                                        o kwotę 137 378 zł

w tym :                                                                                                                    

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                         o kwotę 115 660 zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                             o kwotę 13 760 zł

w tym: dochody bieżące                                                                              o kwotę 13 760 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących (związków gmin)                                              o kwotę 13 760 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność                                                            o kwotę 101 900 zł

w tym: dochody bieżące                                                                              o kwotę 101 900 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących (związków gmin)                                              o kwotę 101 900 zł

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                              o kwotę 21 718 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                             o kwotę 21 718 zł

w tym: dochody bieżące                                                                              o kwotę 21 718 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących (związków gmin)                                              o kwotę 21 718 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów określa tabela nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia.

                                                                                 

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych                                      o kwotę 137 378 zł

w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                         o kwotę 115 660 zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            o kwotę 13 760 zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 13 760 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność                                                            o kwotę 101 900 zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 101 900 zł

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                              o kwotę 21 718 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                             o kwotę 21 718 zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 21 718 zł

3. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej zarządzenia   

Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszej zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

 

Załączniki