Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz – Zdrój

Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz – Zdrój

800×600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

Zarządzenie Nr 75 / 2011

Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 16 sierpnia 2011 roku.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz – Zdrój.

 

       Działając na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

    
 
z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§ 1
 

W Zarządzeniu Nr 52/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz – Zdrój , § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.  Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w terminie nie późniejszym niż do dnia 15 października 2011 roku.”

 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.