Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 80/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 22 sierpnia 2011r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1
Na obszarze Gminy Iwonicz – Zdrój wyznaczam następujące miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
1. Tablica ogłoszeń w miejscowości Iwonicz-Zdrój przy Al. Słonecznej
2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Iwonicz-Zdrój przy Placu Wojciecha Oczki
3. Tablice ogłoszeń w miejscowości Iwonicz
4. Tablice ogłoszeń w miejscowości Lubatowa
5. Tablice ogłoszeń w miejscowości Lubatówka

§ 2
Wykaz określony w § 1 zostanie podany do wiadomości publicznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.