biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz działek do dzierżawy oraz do sprzedaży w Iwoniczu-Zdroju

Wykaz działek do dzierżawy oraz do sprzedaży w Iwoniczu-Zdroju

                                       Iwonicz-Zdrój 2011.09.15
 ZR.6826.4.2011.ZRG     
 

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że z dniem 15 września 2011 roku w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz części działki Nr 1302/3 o pow. 44 m2   do wydzierżawienia na okres 1 roku w miejscowości Iwonicz-Zdrój, oraz wykaz nieruchomości do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego obejmujący działkę Nr 1235 położoną w Iwoniczu-Zdroju. 

 

 

                                                                         Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                                 Paweł Pernal