Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka wraz z przepompownią ścieków –odcinki kanalizacji w miejscowości Lubatowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka wraz z przepompownią ścieków –odcinki kanalizacji w miejscowości Lubatowa

800×600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

 O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

 
 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/Dz. U. Nr 80,poz.717,z późn. zmianami/

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071, z późn. zmianami/

 
 

z a w i a d a m i a m   s t  r o n y    p o s t ę p o w a n i a

 

że dnia 16.09.2011 roku zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

 

„Budowie kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Jasionka wraz z przepompownią ścieków –odcinki kanalizacji w miejscowości Lubatowa”

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy ,zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia doprojektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju pokój Nr 204 w godzinach od.7.00 do 15.00 .