Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOferta na prowadzenie przeglądów, konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej dźwigu w obiekcie użyteczności publicznej

Oferta na prowadzenie przeglądów, konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej dźwigu w obiekcie użyteczności publicznej

OFERTA
NA PROWADZENIE PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I UTRZYMANIA
W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ DŹWIGU
W GMINIE IWONICZ-ZDRÓJ

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju ogłasza postępowanie na zadanie:
przeglądy, konserwację i utrzymanie windy w obiekcie użyteczności publicznej w Gminie Iwonicz-Zdrój:
1. Prowadzenie przeglądów, konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigu towarowego, BKG Paderborn, nr fab. 51.940, udźwig 100 kg, rok budowy 1997.
2.Rodzaj zamówienia:
Usługa
3. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 10 października 2011 do dnia 10 października 2012r.
4. Kryterium wyboru :
Cen brutto jednostkowa za jeden przegląd.
Cena brutto za przeglądy za okres całego roku od 08.10.2011r. do 08.10.2012r.
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni od daty zgłoszenia propozycji cenowej, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres obowiązywania umowy.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój.
Termin składania ofert upływa dnia 7 października 2011 r.