Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOferta na wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż licznika energii elektrycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Oferta na wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż licznika energii elektrycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

OFERTA
NA WYKONANIE ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO I PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO NA DZIAŁCE
GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju ogłasza postępowanie na zadanie:
wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż licznika energii elektrycznej na terenie
Gminy Iwonicz-Zdrój:

1.Wykaz prac:
• Demontaż i montaż licznika energii elektrycznej.
• Montaż rozdzielnicy licznikowej i licznika, montaż zabezpieczeń nad prądowych, wyłącznika różnicowo-prądowego, po stronie odbioru i zasilania.
• Podłączenie przewodu od licznika do przyłącza na słupie.
• Materiały do prac zobowiązany jest zakupić wykonawca.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój.
Dokładne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13-43-502-12 wew. 114
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie przyłącza.
Termin składania ofert upływa dnia 07 października 2011 r.
Termin wykonania usługi do dnia 21 października 2011 r.

Powiększ litery
Zmień kontrast