Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOferta na wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż licznika energii elektrycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Oferta na wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż licznika energii elektrycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

OFERTA
NA WYKONANIE ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO I PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO NA DZIAŁCE
GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju ogłasza postępowanie na zadanie:
wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż licznika energii elektrycznej na terenie
Gminy Iwonicz-Zdrój:

1.Wykaz prac:
• Demontaż i montaż licznika energii elektrycznej.
• Montaż rozdzielnicy licznikowej i licznika, montaż zabezpieczeń nad prądowych, wyłącznika różnicowo-prądowego, po stronie odbioru i zasilania.
• Podłączenie przewodu od licznika do przyłącza na słupie.
• Materiały do prac zobowiązany jest zakupić wykonawca.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój.
Dokładne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13-43-502-12 wew. 114
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie przyłącza.
Termin składania ofert upływa dnia 07 października 2011 r.
Termin wykonania usługi do dnia 21 października 2011 r.