Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn. „Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2011/2012

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn. „Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2011/2012

ZR.271.15.2011.ZRZ                                   Iwonicz-Zdrój, dnia 03.10.2011 r.
Iwonicz-Zdrój: Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2011/2012
Numer ogłoszenia: 315010 – 2011; data zamieszczenia: 03.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pobierz plik:
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz