Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczomy na usługę pn.:„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2011/2012 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Przetarg nieograniczomy na usługę pn.:„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2011/2012 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

ZR.271.16.2011.ZRZ                                     Iwonicz-Zdrój, dnia 07.10.2011 r.
Iwonicz-Zdrój: Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2011/2012 w Gminie Iwonicz-Zdrój
Numer ogłoszenia: 324680 – 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pobierz pliki:
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz