Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Al. Leśna w miejscowości Iwonicz-Zdrój”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Al. Leśna w miejscowości Iwonicz-Zdrój”

Zarządzenie nr 102
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 5.10.2011 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.
Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Al. Leśna w miejscowości Iwonicz-Zdrój”

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Al. Leśna w miejscowości Iwonicz-Zdrój” w składzie:
1. Robert Niemczyk – Przewodniczący Komisji
2. Jacek Rygiel – Członek Komisji
3. Dorota Bogusz – Członek Komisji

Przy udziale:
1. Fryderyk Liput – Inspektor nadzoru

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.