Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 97/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 19 września 2011r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. )
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1, z siedzibą w Kinie „Wczasowicz”
w Iwoniczu- Zdroju, Plac Dietla powołuję następujące osoby:

1. Alfred Jezierzański zam. Iwonicz-Zdrój
2. Paweł Kinel zam. Iwonicz-Zdrój
3. Henryk Jonarski zam. Iwonicz-Zdrój
4. Halina Tomkiewicz zam. Iwonicz
5. Katarzyna Zając zam. Lubatówka
6. Katarzyna Rajchel zam. Iwonicz
7. Katarzyna Kielar zam. Iwonicz-Zdrój
8. Magdalena Owsiana zam. Lubatowa
9. Marek Deręg pracownik wskazany przez Burmistrza

W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2, z siedzibą w Domu Parafialnym w Iwoniczu,
ul. Długa powołuję następujące osoby:

1. Maja Czechura zam. Iwonicz- Zdrój
2. Radosław Kielar zam. Iwonicz
3. Tadeusz Kuliga zam. Iwonicz- Zdrój
4. Danuta Kurdziel zam. Iwonicz
5. Katarzyna Kandefer zam. Iwonicz
6. Daniela Kamińska zam. Iwonicz
7. Danuta Karp zam. Iwonicz
8. Sabina Cichoń zam. Lubatowa
9. Maria Trzepizur pracownik wskazany przez Burmistrza

W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Iwoniczu, ul. Zagrodniki powołuję następujące osoby:

1. Jerzy Pelczarski zam. Iwonicz-Zdrój
2. Joanna Kielar zam. Iwonicz-Zdroj
3. Bogdan Skotnicki zam. Iwonicz
4. Barbara Sroka zam. Iwonicz
5. Elżbieta Kenar zam. Iwonicz
6. Magdalena Rajchel zam. Iwonicz
7. Marek Karp zam. Iwonicz
8. Agnieszka Kielar zam. Iwonicz
9. Dawidko Maria pracownik wskazany przez Burmistrza

W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4, z siedzibą w Domu Ludowym w Lubatówce powołuję następujące osoby:

1. Bogdan Rygiel zam. Iwonicz-Zdrój
2. Zofia Leżoń zam. Lubatówka
3. Janusz Jakieła zam. Lubatówka
4. Teresa Kielar zam. Iwonicz
5. Beata Zając zam. Lubatowa
6. Aleksandra Barud zam. Iwonicz
7. Wojciech Szczepanik zam. Lubatówka
8. Anita Patla pracownik wskazany przez Burmistrza

W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5, z siedzibą w Remizie OSP w Lubatowej powołuję następujące osoby:

1. Marzena Żywczak-Czechura zam. Iwonicz-Zdrój
2. Mateusz Borek zam. Lubatowa
3. Andrzej Zając zam. Lubatowa
4. Zbigniew Kucharski zam. Iwonicz
5. Renata Wołtosz zam. Lubatowa
6. Agnieszka Fornal zam. Lubatowa
7. Ewa Such zam. Lubatowa
8. Antonina Jakieła pracownik wskazany przez Burmistrza

W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Lubatowej powołuję następujące osoby:

1. Małgorzata Rygiel-Maczuga zam. Iwonicz-Zdrój
2. Joanna Zając zam. Lubatowa
3. Stanisław Zając zam. Lubatowa
4. Małgorzata Szybka zam. Iwonicz
5. Jolanta Zima zam. Lubatowa
6. Magdalena Rajchel zam. Iwonicz
7. Janina Pernal zam. Lubatowa
8. Danuta Sokół pracownik wskazany przez Burmistrza

W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, z siedzibą w Szpitalu Uzdrowiskowym „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju Al. Partyzantów, powołuję następujące osoby:

1. Dawid Kielar zam. Iwonicz-Zdrój
2. Małgorzata Iwona Frydrych zam. Iwonicz
3. Katarzyna Pernal zam. Lubatowa
4. Edward Jakieła zam. Iwonicz-Zdrój
5. Bogusław Maśnik zam. Iwonicz
6. Leszek Józef Nycz zam. Iwonicz – Zdrój
7. Jolanta Potępa pracownik wskazany przez Szpital Uzdrowiskowy

W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8, z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu ul. Długa, powołuję następujące osoby:

1. Kinga Marcol zam. Iwonicz – Zdrój
2. Agnieszka Barbara Pernal zam. Lubatowa
3. Adrianna Anna Maśnik zam. Iwonicz
4. Łucja Kandefer zam. Iwonicz
5. Renata Magdalena Węglowska zam. Iwonicz
6. Joanna Urszula Turek zam. Lubatowa
7. Krystyna Stapińska pracownik wskazany przez Dom Pomocy Społecznej

W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9, z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu ul. Floriańska, powołuję następujące osoby:

1. Lucjan Such zam. Lubatowa
2. Władysław Kandefer zam. Iwonicz-Zdrój
3. Magdalena Grysztar zam. Iwonicz
4. Danuta Penar zam. Iwonicz
5. Wincenty Paweł Kinel zam. Iwonicz-Zdrój
6. Grzegorz Nieradka zam. Iwonicz
7. Stanisława Adamczyk pracownik wskazany przez Dom Pomocy Społecznej

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.