biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiana Zarządzenia Nr 90/2011

Zmiana Zarządzenia Nr 90/2011

Zarządzenie Nr 96/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 12 września 2011r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz- Zdrój w sprawie ustanowienia koordynatora Gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 90/2011Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustanowienia koordynatora Gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 2 1. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój :
Nr 1, z siedzibą w Kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu- Zdroju – Pan Turek Bogdan
Nr 2, z siedzibą w Domu Parafialnym w Iwoniczu – Pan Bartłomiej Kucza
Nr 3, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Iwoniczu – Pan Jacek Rygiel
Nr 4, z siedzibą w Domu Ludowym w Lubatówce – Pan Zbigniew Zima
Nr 5, z siedzibą w Remizie OSP w Lubatowej – Pani Jakieła Katarzyna
Nr 6, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Lubatowej – Pan Tomasz Klimkiewicz
Nr 7, z siedzibą w Szpitalu Uzdrowiskowym „Excelsior”- Pani Ewa Jędrusik
Nr 8, z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Pani Anna Gościńska
Nr 9, z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Pani Beata Siekańska

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.