biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiana Zarządzenia Nr 97/2011

Zmiana Zarządzenia Nr 97/2011

Zarządzenie Nr 98/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 20 września 2011r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 182 ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. )

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 97/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 19 września 2011r. sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się następujące zmiany :

1) W składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, z siedzibą w Szpitalu Uzdrowiskowym „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju Al. Partyzantów, pozycja 6. otrzymuje brzmienie:

„6. Władysław Kandefer zam. Iwonicz – Zdrój”

2) W składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9, z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu ul. Floriańska, pozycja 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Leszek Józef Nycz zam. Iwonicz – Zdrój”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.