Strona głównabiuletynStudium GminyStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 8 października 2002 r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 8 października 2002 r.

Poniższe studium już nie obowiązuje. Nowe studium zostało uchwalone 29 października 2012 r.

Uchwala Nr XL/336/2002 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 8 pazdziernika 2002 r.