biuletynStudium GminyStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 8 października 2002 r.