biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Zarządzenie nr 111/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 4 listopada 2011 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.
„Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni oraz centrum zarządzania siecią.”

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.)

zarządzam,
 co następuje:

§ 1
Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni oraz centrum zarządzania siecią.” w składzie:
1. Bartłomiej Kucza – Przewodniczący Komisji
2. Robert Niemczyk – Członek Komisji
3. Piotr Woźniak – Członek Komisji
4. Wojciech Klimkiewicz – Członek Komisji

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.