Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Zarządzenie Nr 115/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 18 listopada  2011r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Remont drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 3632, 6580, 6257, 5509, 5596, 5481, 5374/2, 5438, 5370 w  m. Lubatowa.”
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1
Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Remont drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 3632, 6580, 6257, 5509, 5596, 5481, 5374/2, 5438, 5370 w m Lubatowa.”
 
w składzie:
1.    Robert Niemczyk – przewodniczący  Komisji
2.    Dorota Bogusz – członek Komisji
Inspektor nadzoru – Jacek Mercik

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.