Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji odbioru częściowego robót budowlanych

Powołanie komisji odbioru częściowego robót budowlanych

ZARZĄDZENIE NR 116
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru częściowego robót budowlanych pn.
„Budowa  kanalziacji  sanitarnej wraz  z  przyłączami  do  budynków  mieszkalnych  i  innych  w  Lubatowej – etap VI”

zarządzam, co następuje:

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.  Powołuję Gminną Komisję do odbioru częściowego robót budowlanych pn. „Budowa  kanalziacji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami  do  budynków  mieszkalnych              i  innych  w  Lubatowej – etap VI”  w składzie:
1. Robert Niemczyk         – Przewodniczący Komisji
2. Jacek  Rygiel             – Członek Komisji                                                                                                                                                                     
3.  Jacek  Mercik        –  Inspektor  nadzoru
4.  Józef  Zych            –  ZGK Iwonicz-Zdrój

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.