Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoDowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku

Iwonicz-Zdrój, 26.01.2012 r.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
informuje

o wyniku konkursu ofert na zadanie pn.” „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku”.

Realizację w/w zadania powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Krośnie.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy
Iwonicz -Zdrój