biuletynWykonanie budżetuSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za 2011 r.