Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu

Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Gminy  Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że z dniem 10 kwietnia  2012 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu obejmujący działki Nr 1329/62 o pow. 740 m2 oraz Nr 1312/2 o pow. 43  m2 położone w Iwoniczu-Zdroju oraz wykaz nieruchomości do wydzierżawienia części działki Nr 839 położonej w Iwoniczu-Zdroju.

 

 

 

 

                                                                Paweł Pernal

                                                 Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój