Strona głównabiuletynOpieka nad zwięrzętamiKomunikat Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o wypuszczaniu zwierząt domowych poza obręb własnej nieruchomości

Komunikat Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o wypuszczaniu zwierząt domowych poza obręb własnej nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, że zgodnie z art. 10a ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (jedn. tekst Dz.U. z 2003r., Nr 106, poz.1002), w związku z wystąpienie kilkunastu przypadków wścieklizny u zwierząt dziko żyjących (głównie lisów)

 

z a b r a n i a s i ę

puszczania psów i kotów poza obręb własnej nieruchomości,

zalecając trzymanie ich na uwięzi lub w zamknięciu

 

W ostatnim okresie na terenie powiatu krośnieńskiego zanotowano wiele przypadków wystąpienia wścieklizny u lisów dziko żyjących oraz jeden przypadek zakażenia wścieklizną u psa domowego. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie ostrzega przed wypuszczaniem zwierząt domowych poza obręb własnej nieruchomości i zaleca trzymanie ich na uwięzi lub w pomieszczeniu zamkniętym. Ma to ograniczyć do minimum kontakt zwierząt domowych ze zwierzętami zakażonymi tą ciężką chorobą. Przypadki wścieklizny u dziko żyjących lisów stwierdzono już na terenie m.in. Gmin: Miejsce Piastowe, Dukla, Chorkówka. Wałęsające się psy lub koty są narażone na kontakt ze zwierzętami zakażonymi i mogą spowodować przeniesienie choroby na teren naszej gminy.

 

Osoby, które nie zastosują się do obowiązujących przepisów podlegają karze aresztu lub grzywny zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt.

 

 

Burmistrz Gminy

Paweł Pernal