Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyLikwidacja środków trwałych znajdujących się w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju

Likwidacja środków trwałych znajdujących się w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju

Zarządzenie Nr 11/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie likwidacji środków trwałych znajdujących się w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju 

Na podstawie art. 47 i 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, z późn.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz.694, z późn. zm.) 

zarządzam co następuje: 
§ 1. 
Przeprowadzenie likwidacji, na prośbę dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju, środków trwałych wymienionych w piśmie z dnia 06.03.2012 r. 
§ 2. 
Likwidację środków trwałych przeprowadzi komisja likwidacyjna w następującycm składzie: 
1. Nycz Jerzy – przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju 
2. Kuziemka Kazimierz – przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju 
3. Zięba Małgorzata – przedstawiciel Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju 
§ 3. 
Fizyczna likwidacja zostanie przeprowadzona, kosztem i staraniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju jako użytkownika środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.