biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Grupy Zakupowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Powołanie Grupy Zakupowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 26/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 11 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Grupy Zakupowej Gminy Iwonicz-Zdrój 

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. Zm.)Zarządzam co następuje: 
§ 1. Powołuję się Grupę Zakupową pod nazwą „Grupa Zakupowa Gminy Iwonicz-Zdrój” do celów zakupu energii elektrycznej. 
§ 2. Grupa powstaje w celu zminimalizowania kosztów zakupu energii elektrycznej. 
§ 3. W skład Grupy Zakupowej Gminy Iwonicz-Zdrój wchodzą: 
1. Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28 
Iwonicz-Zdrój 
2. Przedszkole Gminne im. Jana Pawła II w Iwoniczu –Zdroju, Ul. Słoneczna 30 
Iwonicz-Zdrój 
3. Przedszkole Gminne w Iwoniczu, ul. Długa 52 
Iwonicz-Zdrój 
4. Przedszkole przy ZSPiG w Lubatówce 
5. Zespół Szkół w Iwoniczu-Zdroju, ul. Szkolna 2 
38-440 Iwonicz-Zdrój 
6. Szkoła podstawowa w Iwoniczu, ul. Zagrodniki 21 
7. Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu, ul. Zagrodniki 21 
8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej, Lubatowa 284 
9. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubatowej, Lubatowa 284 
10. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce 
11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu Zdroju, Iwonicz-Zdrój, ul. Zdrojowa 121 
12. Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju, Iwonicz-Zdrój, ul. Plac Dietla 2 
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, Iwonicz-Zdrój, 
ul. Torosiewicza 2 
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju, ul. Ks. Jana Rąba, Iwonicz-Zdrój 
§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.