biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na: Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój.

Przetarg nieograniczony na: Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój.

WZ08.271.2.2012                                        Iwonicz – Zdrój, dnia 09.05.2012 r.
 


Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój:
– REMONT DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EWID 1665 w m. IWONICZ.
– REMONT DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EWID 191, 3677 w m. LUBATOWA.


Numer ogłoszenia: 146046 – 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz