Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

 

Zarządzenie Nr 43/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

z dnia 11 czerwca 2012 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: 
„Utwardzenie odcinków ciągów pieszych wraz z plantowaniem terenu.
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 


 

zarządzam , co następuje: 


 

§ 1.

 

 Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn. : „Utwardzenie odcinków ciągów pieszych wraz z plantowaniem terenu” na dz. Nr ewid. 1288/2, 1329/38, 1329/40 w Iwoniczu-Zdroju. 

 

w składzie: 

 

1. Robert Niemczyk – przewodniczący komisji 

 

2. Wojciech Klimkiewicz – członek komisji 

 

3. Dorota Bogusz – członek komisji 

 

§ 2. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.