Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUchylenie zarządzenia Nr 136/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Uchylenie zarządzenia Nr 136/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

Zarządzenie Nr 35/2012

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

z dnia 23 maja 2012 r.

 

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 136/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku . 

 

Na podstawie art. 274 ust.3 , art. 276, art.283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 21 poz.108) zarządza się , co następuje : 

 

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 136/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2012 . 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .