biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

800×600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

 

          ZARZĄDZENIE Nr 46/2012

 

             Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 26 czerwca 2012 r.
 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

 

 

z a r z ą d z a m, co następuje :

 
§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany :

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 2

3. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 3

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z tabelą nr 4 oraz zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z tabelą nr 5

 
 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
Załączniki