Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWynajęcie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Wynajęcie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

 

Zarządzenie Nr 42/2012

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

z dnia 29 maja 2012 r.

 

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) 

 

zarządzam, co następuje : 

 

§ 1. Lokal użytkowy w budynku położonym w Iwoniczu-Zdroju przy Placu Dietla 2 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1320/7, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której została urządzona księga wieczysta numer KS1K/000992889/2, przeznaczam do wynajęcia na rzecz Pana Wiesława Wolanina, właściciela Zakładu Zegarmistrzowskiego, na okres od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku. 

 

§ 2. Powierzchnia użytkowa lokalu przeznaczonego do wynajęcia wynosi 4,2m2 . 

 

§ 3. Szczegółowy zakres przedmiotu najmu zostanie określony w umowie o najem lokalu. 

 

§ 4. Wynajęcie lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1 zarządzenia, nastąpi na zasadach określonych w art. 659-679 Kodeksu Cywilnego . 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.