Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

800×600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Calibri”,”sans-serif”; mso-bidi-„Times New Roman”;}

 

Uchwała Nr XIX/147/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 
i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
  u c h w a l a, co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki Nr 2735/2 o pow. 563 m2 położonej 
w Iwoniczu, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której urządzona jest Księga Wieczysta Nr KS1K/00064385/1. 

§ 2. Zakres sprzedaży określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3. Sprzedaż, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.