Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

 Iwonicz-Zdrój 2012.07.26

WI.11.6840.6.2012

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy Iwonicz- Zdrój z a w i a d a m i a , że z dniem 26 lipca 2012 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 30 czerwca 2014 roku części działki Nr 839 o pow. 12 m2 położonej w Iwoniczu-Zdroju.

Paweł Pernal

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój