biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiana Zarządzenia nr 129/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój dotyczy ustalenia zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiana Zarządzenia nr 129/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój dotyczy ustalenia zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 61/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 129/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój dotyczy ustalenia zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez z dnia 21 grudnia 2011r. 

Na podstawie art. 30 ust. z pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), oraz art.25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z póź. zm.) zarządzam, co następuje: 
§ 1. W zarządzeniu nr 129/2011Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie ustalenia zasad wynajmu sali widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez.  Załączniki określone w § 3 w ust. 1 i ust. 2, jako odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 otrzymują brzmienie jak Załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2012 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 
z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
cennik sal w domach ludowych 

CENNIK WYNAJMU SALI WIDOWISKOWEJ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH I URZĄDZEŃ W DOMU LUDOWYM
W IWONICZU

I. Ceny wynajmu sali i zaplecza kuchennego na uroczystość weselną

1) Od poniedziałku godz. 15.00 do poniedziałku godz. 14.00 – zaplecze kuchenne
od czwartku godz.14.00 do poniedziałku godz. 14.00 -sala

CENA – 1.200 zł . kaucja – 1.200 zł.

2) Od czwartku godz. 8.00 do poniedziałku godz. 14.00 zaplecze kuchenne i sala

CENA – 1.000 zł. kaucja – 1.000zł.

3) Od soboty godz. 8.00 do poniedziałku godz. 14.00
zaplecze kuchenne i sala

CENA – 850 zł. kaucja – 850 zł.
W cenę wynajmu wkalkulowano wszystkie media.

II. Wynajem sali na zorganizowanie programów artystycznych,
narad ,kursów, handlu obwoźnego i innych
cena – 30 zł. za 1 godzinę
– pokazy, prezentacje cena – 100 zł za 1 godzinę

III. Wynajem sali na zabawę taneczną cena – 500 zł. kaucja- 1000 zł
– dla organizacji społecz. gminnych cena – 250 zł. kaucja – 1000 zł

IV. Wynajem sali na dyskotekę cena – 400 zł. kaucja – 1000 zł.
– dla organizacji społecz. gminnych cena -230 zł. kaucja – 1000 zł

V. Wynajem sali na uroczystości rodzinne (komunie, 18-ka
i inne) cena – 200 zł. kaucja – 1000 zł.

VI. Wynajem zaplecza kuchennego 1 dzień cena – 50zł.

Ceny obejmują podatek VAT.

CENNIK WYNAJMU SALI WIDOWISKOWEJ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH I URZĄDZEŃ W DOMU LUDOWYM W LUBATOWEJ

I. Ceny wynajmu Sali i zaplecza kuchennego na uroczystość weselną.

1) Od poniedziałku godz. 15.00 do poniedziałku godz. 14.00 – zaplecze kuchenne
od czwartku godz.14.00 do poniedziałku godz. 14.00 -sala

CENA – 1.000 zł .

2) Od czwartku godz. 8.00 do poniedziałku godz. 14.00 zaplecze kuchenne i sala

CENA – 900 zł.

3) Od soboty godz. 8.00 do poniedziałku godz. 14.00
zaplecze kuchenne i sala

CENA – 800 zł.
W cenę wynajmu wkalkulowano wszystkie media.

II. Wynajem sali na zorganizowanie programów artystycznych,
narad ,kursów, handlu obwoźnego i innych
cena – 30 zł. za 1 godzinę
– pokazy, prezentacje cena – 100 zł za 1 godzinę

III. Wynajem sali na zabawę taneczną cena – 500 zł. kaucja 1000 zł
– dla organizacji społecz. gminnych cena – 250 zł. kaucja 1000 zł

IV. Wynajem sali na dyskotekę cena – 350 zł. kaucja 1000 zł
– dla organizacji społecz. gminnych cena -200 zł. kaucja 1000 zł

V. Wynajem sali na uroczystości rodzinne (komunie, 18-ka
i inne) cena – 200 zł. kaucja 1000 zł

VI. Wynajem zaplecza kuchennego 1 dzień cena – 50 zł.

Ceny obejmują podatek VAT.

CENNIK WYNAJMU SALI WIDOWISKOWEJ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH I URZĄDZEŃ W REMIZIE OSP LUBATOWA

I. Ceny wynajmu sali i zaplecza kuchennego na uroczystość weselną

1) Od poniedziałku godz. 15.00 do poniedziałku godz. 14.00 – zaplecze kuchenne
od czwartku godz.14.00 do poniedziałku godz. 14.00 -sala

CENA – 500 zł .

2) Od czwartku godz. 8.00 do poniedziałku godz. 14.00 zaplecze kuchenne i sala

CENA – 430 zł.

3) Od soboty godz. 8.00 do poniedziałku godz. 14.00
zaplecze kuchenne i sala

CENA – 370 zł.

W cenę wynajmu wkalkulowano wszystkie media.

II Wynajem sali na zorganizowanie programów artystycznych,
narad ,kursów, handlu obwoźnego i innych
cena – 30 zł. za 1 godzinę
– pokazy, prezentacje cena – 100 zł za 1 godzinę

III Wynajem sali na zabawę taneczną cena – 300 zł. kaucja – 1000 zł
– dla organizacji społecz. gminnych cena – 120 zł. kaucja – 1000 zł

IV Wynajem sali na dyskotekę cena – 220 zł. kaucja – 1000 zł
– dla organizacji społecz. gminnych cena -120 zł. kaucja – 1000 zł

V Wynajem sali na uroczystości rodzinne (komunie, 18-ka
i inne) cena – 200 zł. kaucja – 1000 zł

VI Wynajem zaplecza kuchennego 1 dzień cena – 50 zł.

Ceny obejmują podatek VAT.

CENNIK WYNAJMU SALI WIDOWISKOWEJ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH I URZĄDZEŃ W DOMU LUDOWYM w LUBATÓWCE

I. Ceny wynajmu sali i zaplecza kuchennego na uroczystość
weselną.

1) Od poniedziałku godz. 15.00 do poniedziałku godz. 14.00 – zaplecze kuchenne
od czwartku godz.14.00 do poniedziałku godz. 14.00 -sala

CENA – 1.000 zł .

2) Od czwartku godz. 8.00 do poniedziałku godz. 14.00 zaplecze kuchenne i sala

CENA – 800 zł.

3) Od soboty godz. 8.00 do poniedziałku godz. 14.00
zaplecze kuchenne i sala

CENA – 750 zł.
W cenę wynajmu wkalkulowano wszystkie media.

II. Wynajem sali na zorganizowanie programów artystycznych,
narad ,kursów, handlu obwoźnego i innych
cena – 30 zł. za 1 godzinę
– pokazy, prezentacje cena – 100 zł za 1 godzinę

III. Wynajem sali na zabawę taneczną cena – 400 zł. kaucja 1000 zł
– dla organizacji społecz. gminnych cena – 200 zł. kaucja 1000 zł

IV. Wynajem sali na dyskotekę cena – 350 zł. kaucja 1000 zł
– dla organizacji społecz. gminnych cena -200 zł. kaucja 1000 zł

V. Wynajem sali na uroczystości rodzinne (komunie, 18-ka
i inne) cena – 200 zł. kaucja 1000 zł

VI. Wynajem zaplecza kuchennego 1 dzień cena – 50 zł.

Ceny obejmują podatek VAT.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2012 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 
z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
ceninik dla podmiotów 

CENNIK WYNAJMU SALI WIDOWISKOWYCH POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH I URZĄDZEŃ DLA POMIOTÓW O KTÓRYCH MOWA
W § 3 pkt 2 ZARZĄDZENIA

CENA 25 zł. kaucja 1000 zł

Cena obejmuje podatek VAT.