Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 753 500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 753 500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

Ogłoszenie o zamówieniu na:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 753 500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz