Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2012/2013”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2012/2013”.

WZ08.271.5.2012

Iwonicz-Zdrój: Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2012/2013
Numer ogłoszenia: 350474 – 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – pobierz