biuletynOpieka nad zwięrzętamiJesienna akcja szczepienia lisów

Jesienna akcja szczepienia lisów

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

uprzejmie informuje, że w dniach 27 września – 4 października 2012 roku
planowana jest jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

Szczepienie obejmie swoim zasięgiem cały teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej w rejonie lasów, zadrzewień pól, pastwisk I nieużytków. Szczepionka będzie umieszczona w brązowych kostkach o wymiarach zbliżonych do pudełka zapałek. Wyłożoną szczepionkę nie należy podnosić ani dotykać, ponieważ raz dotknięta przez człowieka jest omijana przez lisy.
Dla zachowania ostrożności, po przypadkowym zetknięciu się ze szczepionką (otwarte rany, jama ustna, oczy, nos), trzeba dokładnie przemyć te miejsca wodą z mydłem i zgłosić się najbliższej przychodni opieki zdrowotnej.
W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu nie należy wypuszczać psów na tereny objęte akcją (dotyczy to również psów myśliwskich).
Informację o jesiennej akcji szczepienia lisów przekazał Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z/s w Krośnie, celem rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.