Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg Nieograniczony na zamówienie pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój z podziałem na części”.

Przetarg Nieograniczony na zamówienie pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój z podziałem na części”.

WZO8.271.6.2012

Iwonicz-Zdrój: Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój z podziałem na części
Numer ogłoszenia: 365776 – 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz