Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy przy Al. Słonecznej 28 oraz malowanie pomieszczeń w budynku Dom Zdrojowy przy Placu Dietla 2 w Iwoniczu-Zdroju.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy przy Al. Słonecznej 28 oraz malowanie pomieszczeń w budynku Dom Zdrojowy przy Placu Dietla 2 w Iwoniczu-Zdroju.

WZ08.271.7.2012

Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy przy Al. Słonecznej 28 oraz malowanie pomieszczeń w budynku Dom Zdrojowy przy Placu Dietla 2 w Iwoniczu-Zdroju.
Numer ogłoszenia: 373584 – 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz