Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia

 Iwonicz-Zdrój 2012.10.23

WI.11.6845.25.2012

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy Iwonicz- Zdrój z a w i a d a m i a , że z dniem 23 października 2012 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój