Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój

Powołanie Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 90
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 9 października 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z póź. zm. ) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. z 2009 r. Nr. 105 poz. 870 ) 
§ 1. Powołuje zespół powypadkowy w składzie: 
1. Przewodniczący: – Inspektor ds. BHP 
Marek Deręg 
2. Członek: Inspektor 
Piotr Dobrowolski 
do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój jakiego doznał pracownik Tomasz Klimkiewicz. 
§ 2. Komisja jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji powypadkowej. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.