biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

800×600

 UCHWAŁA NR XXIII/177/2012

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 29 października 2012r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8) i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( DZ. U.

z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”.

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w niżej określonych wysokościach :

 

1.                  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

Masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku

 
od
 
do
 

samochody ciężarowe

 

samochody wyprodukowane po 2000 r.

Samochody wyprodukowane po 2000 r. posiadające katalizatory

powyżej 3,5
5,5 włącznie
645
580
548
powyżej 5,5
7,5 włącznie
774
698
658
powyżej 7,5
9 włącznie
1162
1047
1047
powyżej 9
poniżej 12 ton
1485
1338
1231
 

2.                  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku
 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie
12
13
125
182
13
14
182
507
14
15
507
713
15
 
713
1616
Trzy osie
12
17
182
321
17
19
321
654
19
21
654
852
21
23
852
1308
23
25
1308
2035
25
 
1308
2035
Cztery osie i więcej
12
25
852
860
25
27
860
1345
27
29
1345
2135
29
31
2135
3097
31
 
2135
3097
 

3.         Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

Masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku

 
od
 
do
 
zespół
pojazdów

zespół pojazdów wyprodukowany po 2000 r.

zespół pojazdów wyprodukowany po 2000 r.

posiadających katalizatory

3,5
7,5 włącznie
645
582
549
7,5
poniżej 12
903
813
768
 

4.                   Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

 

Stawka podatku

 

nie mniej niż

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z za-wieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie
12
18
26
50
18
25
343
610
25
31
723
1187
31
 
1823
2394
 
 
 
trzy osie
12
40
1608
2224
40
 
2224
3097
 

5.         Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku

 
od
 
do
 

zespół pojazdów

zespół pojazdów wyprodukowany po 2000 r.

 
7
10 włącznie
232
209
 
powyżej 10
poniżej 12
258
232
 
 

6.                   Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :

naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

Stawka podatku

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z za-wieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś
12
18
26
33
18
25
230
413
25
 
413
724
dwie osie
12
28
269
400
28
33
791
1095
33
38
1095
1665
38
 
1485
2196
trzy osie
12
38
874
1217
38
 
1217
1654
 

7.                  Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem kierowcy) :

Liczba miejsc

Stawka podatku

 
 
autobusy

autobusy wyprodukowane po 2000 r.

autobusy wyprodukowane po 2000 r. posiadające katalizatory

do 15 miejsc
903
723
677
powyżej 15 do poniżej 30
1033
826
774
30 lub więcej
1290
1033
968
 
§ 2

Osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na których ciąży obowiązek podatkowy uiszczają podatek od środków transportowych bez wezwania na rachunek Gminy, w terminach określonych w ustawie.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/102/2011   Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2013r.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}