Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji dotyczącej odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji dotyczącej odbioru końcowego robót budowlanych

ZARZĄDZENIE NR 114/2012
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji dotyczącej odbioru końcowego robót budowlanych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję Gminną komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy przy Al. Słonecznej 28 oraz malowanie pomieszczeń w budynku Dom Zdrojowy przy Placu Dietla 2 w Iwoniczu-Zdroju” w składzie:
1. Robert Niemczyk- przewodniczący komisji
2. Wojciech Klimkiewicz- członek komisji
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.