Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczySzkolenie obronne gminy w 2013 roku

Szkolenie obronne gminy w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 002.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie szkolenia obronnego gminy w 2013 roku.

Na podstawie art 18 ust. 4, art. 20 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2012 r. Nr 81, poz. 461 z późn. zm. ) ), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań szkoleniowych w 2013 roku ustala się Plan szkolenia obronnego gminy Iwonicz-Zdrój na 2013 rok.
§ 2. Plan szkolenia obronnego na 2013 rok określa szczegółowe przedsięwzięcia w tym zakresie.
§ 3. Wykonanie zadania powierza się Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, obronnych, wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej w Gminie Iwonicz-Zdrój.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal