Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Realizacja zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w .m. Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+200”. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w .m. Iwonicz-Zdrój w km 0+200-0+210”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Realizacja zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w .m. Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+200”. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w .m. Iwonicz-Zdrój w km 0+200-0+210”.

WZ08.271.2.2013
 
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Realizacja zadań pn.:
Przebudowa drogi gminnej dz. Nr ewid. 717 w .m. Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+200.
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w .m. Iwonicz-Zdrój w km 0+200-0+210.
Numer ogłoszenia: 164270 – 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pobierz