biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

Przetarg nieograniczony na zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

WZ08.271.3.2013

Iwonicz-Zdrój: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych
Numer ogłoszenia: 91023 – 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz