biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój”.

WZ08.271.4.2013

Iwonicz-Zdrój: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój Numer ogłoszenia: 101621 – 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz