Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 r., w Sołectwie Lubatówka: droga dz. nr ewid. 1599/2, droga dz. nr ewid. 594/2, droga dz. nr ewid. 42

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 r., w Sołectwie Lubatówka: droga dz. nr ewid. 1599/2, droga dz. nr ewid. 594/2, droga dz. nr ewid. 42

WZ08.271.5.2013

Iwonicz-Zdrój: Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 r., w Sołectwie Lubatówka: droga dz. nr ewid. 1599/2, droga dz. nr ewid. 594/2, droga dz. nr ewid. 42
Numer ogłoszenia: 139703 – 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz