Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji w sprawie wydania opinii w przedmiocie przyznania nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Powołanie Komisji w sprawie wydania opinii w przedmiocie przyznania nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Zarządzenie Nr 040.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 2 lipca 2013 r.’

w sprawie powołania Komisji w sprawie wydania opinii w przedmiocie przyznania nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594) w związku z § 4 Regulaminu przyznawania nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju przyjętym uchwałą Nr XXXVI/310/2002 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2002r.w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z późn. zm.)
z a r z ą d z a m,
co następuje:
§ 1. 1. Powołuję Komisję  w sprawie wydania opinii w przedmiocie przyznania nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju w składzie :
1. Paweł Pernal Burmistrz Gminy – Przewodniczący Komisji
2. Wiesław Polek Z-ca Burmistrza – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Stanisław Zając
4. Krzysztof Józefowicz
5. Kazimierz Szajna
6. Anna Wołtosz
7. Łukasz Bień
8. Kazimierz Kuziemka
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.