Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy Iwonicz- Zdrój z a w i a d a m i a , że z dniem 01 sierpnia 2013 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój