biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej G000013 położonej na działce nr ewid. 3531/3 w m. Lubatowa w km 0+206-0+416”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej G000013 położonej na działce nr ewid. 3531/3 w m. Lubatowa w km 0+206-0+416”.

WZ08.271.6.2013

Iwonicz-Zdrój: Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej G000013 położonej na działce nr ewid. 3531/3 w m. Lubatowa w km 0+206-0+416
Numer ogłoszenia: 154081 – 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz