biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2013 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 054.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Zarządzam co następuje :
§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za I półrocze 2013 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie